Drevený kostolík v Hraničnom

2421-5

Rímskokatolícky drevený Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie je situovaný pri hlavnej ceste v strede obce Hraničné. V blízkosti okresného mesta Stará Ľubovňa. Bol postavený v rokoch 1785 – 1787, veža bola pristavená dodatočne.

 

 Počas druhej svetovej vojny bol drevený kostol poškodený. Pri obnove bol kompletne rozobratý a nanovo zrekonštruovaný a postavený v roku 1972. Je to trojdielna zrubová stavba zmiešaného typu. Vnútorné vybavenie kostola je zo zvyškov starých renesančných a barokových oltárov, prenesených z kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

 Najvzácnejší je hlavný oltár z roku 1670 postavený ako polychromovaná drevorezba a stretávajú sa tu rôzne slohové štýly – baroková, rokoková a ranorenesančná architektúra. V strede je výklenok z barokovou plastikou (ikokografický typ Nepoškvrnenej Panny Márie) z 18. st. Nachádza sa tu aj starší orgán a k vnútornému vybaveniu patrí ešte aj staršia kazateľnica z poslednej tretiny 17. st., vyrezávané lavice, zástavy, pôvodné medené sväteničky a menšie obrazy.

Zdroj : www.drevenechramy.sk

           www.hranicne.sk

Aktuálne články