Svätomariánska púť – Svetlo z východu

Sedembolestná-Panna-Mária-4-Magnificat.sk_

Dnes, 15. septembra si pripomíname sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska. Panna Mária, zohrávajúca významnú úlohu v kresťanstve, mala vo svojom živote mnoho bolestí, no kresťanská zbožnosť urobila ich súhrn a symbolicky stanovila na počet 7. Množstvo kresťanov sa k nej utiekalo hlavne v ťažkých časoch náboženského či národného prenasledovania. Mariánske púte majú silnú tradíciu nielen na Slovensku, ale aj všade vo svete. Pre veriacich boli posilou v čase nepokojov, vojen, hladu i morových epidémií, zároveň posilňovali ich vieru, nádej a duchovný život. Význam putovania sa zachoval aj v súčasnosti, o čom svedčí fakt, že do katolíckych pútnických miest s medzinárodným dosahom každoročne putuje viac než 200 miliónov ľudí. K najvýznamnejším patrí napríklad Svätojakubská cesta do španielskeho Santiaga de Compostela, ktorá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a spája viac ako 150 mariánskych pútnických miest v stredoeurópskom regióne.

Práve táto púť sa stala inšpiráciou pre vytvorenie projektu „Svätomariánska púť – Svetlo z východu“ pod vedením Prešovského samosprávneho kraja a v spolupráci s ďalšími 12 partnermi. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko s cieľom propagovať pútnickú cestu vedúcu po sakrálnych objektoch – mariánskych miestach na území Poľska a Slovenska. Táto Mariánska cesta zahŕňajúca 55 objektov na poľskej a 58 objektov na slovenskej strane, poukazuje nielen na náboženské aspekty tohto cezhraničného regiónu, ale aj na ich prírodné a kultúrne krásy.

Jedným z týchto miest v rámci regiónu severného Spiša a Pienin je Hora Zvir v Litmanovej, ktorá predstavuje miesto zjavenia Panny Márie v novodobej histórii. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, pričom rok 2020 bol jubilejným rokom, keďže ubehlo 30 rokov od ich začiatku. Areál vrátane minerálneho prameňa Sv. Jána Krstiteľa bol v roku 2008 povýšený za gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. V týchto dňoch vďaka spolupráci Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a Prešovskému samosprávnemu kraju môžu pútnici vidieť mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom i Podkarpatskom vojvodstve. Vytvorená bola vďaka trom prešovským umelcom – Štefanovi Šoltisovi, Patrikovi Vrábeľovi, Michalovi Kačmárovi, s použitím rôznych maliarskych techník. Výstava prezentuje šesť slovenských (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod) a štyri poľské (Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska, Krosno) pútnické miesta.

Základným cieľom projektu „Svätomariánska púť – Svetlo z východu“ je vyzdvihnúť všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám, a tiež dobudovať turistickú infraštruktúru nachádzajúcu sa na pútnickej trase.

Príďte načerpať duchovnú silu, upokojiť myseľ a spoznajte pritom krásy nášho, ale aj ďalších regiónov v rámci slovensko-poľského pohraničia prostredníctvom Svätomariánskej púte. Jeden deň nestačí!

Aktuálne články