Zvyky a tradície Nového roka

Magická noc

Ako na Nový rok, tak po celý rok.

Práve táto zvyklosť a pre niekoho priam pravidlo je udomácnené takmer všade a u všetkých. Nie každý mu skutočne verí, no pre istotu sa skutočne správa tak, ako by chcel po zvyšok roka – pekne oblečený a k ostatným slušný a úctivý. Samozrejme s obnosom vo vrecku, pretože: ako na Nový rok…

V dnešnej dobe sa už poverám, zvykom a tradíciám neprikladá taký veľký význam ako kedysi.

 

V minulosti sa naši predkovia okrem zábavy venovali aj rôznym magickým úkonom. Napríklad verili tomu, že sen, ktorý  budete mať v poslednú noc v roku, sa aj vyplní.

Mládenci v kostýmoch capošov z rusínskej obce

Zvyky a tradície sa v niektorých dedinách v regióne severného Spiša a Pienin, prevažne v rusínskych obciach, zachovávajú dodnes, no ich význam už málokto pozná.

Tradícia s pomenovaním „mladenky” – v preklade mláďatká, je znakom Sviatku neviniatok, kedy dal Herodes  vyvraždiť chlapcov do dvoch rokov z obavy pred Kristom. Od mudrcov, u nás známych pod označením traja králi, sa dozvedel, že v Betleheme sa narodil „židovský kráľ”.

Tento deň pripadá na obdobie po narodení Ježiša – Roždestvo – Štedrý večer, ale pred Bohojavlenijem – Bohozjavením Nášho Pána.

Dievčatá v tento deň, 29. 12., odtrhli vetvičky čečiny a bili nimi chlapcov po rukách a nohách, aby ich neboleli. Časom sa z tejto tradície stala tradícia taká, že sa vetvičkami len náznakom bili navzájom prevažne deti.

V niektorých dedinách bol tento zvyk povýšený do takej podoby, že mladíci sa preobliekli do kostýmov znázorňujúcich takzvaných „capošov” – staryj, komiňarj, cap, paňička, horar, dvaja policajti, rohatyj.

Chodili od domu k domu a bili každého, kto v dome býval. Samozrejme, len symbolicky a za poriadnu výslužku.

Pápež Silvester I.

Meno i deň, kedy je v kalendári Silvester, nesie v sebe symboliku. V rímskej liturgii je posledný decembrový deň zasvätený pamiatke pápeža Silvestra I., ktorý vládol v čase, kedy sa končilo prenasledovanie kresťanov, a tak pre nich začínali lepšie časy.

Naši predkovia sa v starom roku snažili najmä dobehnúť všetky záležitosti, ktoré nestihli. Zasadala obecná rada, volil sa napríklad richtár, prebiehala inventarizácia aj finančné zúčtovanie. Ak sa zvýšili nejaké peniaze, usporiadalo sa pre ľudí drobné pohostenie na trovy mesta či dediny. 

 

Novoročné ohňostroje majú tiež svoj pôvod v starých tradíciách. Naši predkovia tak totiž vyháňali zlých duchov, ktorí vyvádzali najviac práve v období zimy. Búchacie guličky a iné petardy však vtedy nemali, takže používali staré známe práskanie bičom.

 

Pred Novým rokom by sme si podľa starých pohanských zvykov mali nájsť čas a napísať list. V ňom by sme mali vyjadriť vďačnosť za všetko dobré, čo sa nám v starom roku prihodilo a tiež by mal obsahovať to, čo by sme si priali v tom nasledujúcom.

Aktuálne články