Obec Hniezdne

Najmenšie kráľovské mesto Uhorska

Bývalé najmenšie kráľovské mesto Uhorska, obec Hniezdne bola obcou najmä s nemeckým obyvateľstvom. Mesto bolo známe čulým remeselníckom ruchom.

Viac informácií

Pôsobili v ňom pivovarníci, krajčíri, obuvníci a kováči, ktorých tradičné remeslá môžete aj dnes zažiť v expozícii Nestville parku. Námestie Hniezdneho dnes lemujú meštianske domy – skvosty spišskej architektúry, ktoré odkrývajú jeho históriu.

Čo vidieť a zažiť

Čo sa oplatí navštíviť

Kostol svätého Bartolomeja

Kostol, v ktorom sa zachovali barokové oltáre sv. Mikuláša, sv. Jána Krstiteľa, sv. Anny Metercie, sv. Barbory, sv. Jozefa zo začiatku 18. storočia, plastiky Kristus na kríži, sv. Peter a Pavol z druhej polovice 18. stor., klasicistická kazateľnica, spovednica tiež klasicistická z čias výstavby kostola k tomu v tom istom štyle kamenná krstiteľnica kalichovitého tvaru s medeným vrchnákom. Verejnosti je prístupná v čase letnej sezóny a počas slávenia bohoslužieb.

Trojičný stĺp

Stojí bezprostredne pred kostolom na podstavci z červeného mramoru s rímsou a hlavicou, lemovanou po boku dvoma vykrojovanými krídlami, kamenné plastiky Boha Otca, Kristus s krížom a nad nimi symbol sv. Ducha – (Svätá Trojica) pochádzajú z 18. storočia.

Mešťanské domy

Prostredníctvom mešťanských domov na námestí Hniezdne aj dnes ponúka svojím návštevníkom kus svojej histórie. Ukrytá je v murovaných dvojpodlažných meštianskych domoch. Ich výstavba, v neskoro renesančnom slohu, sa začala začiatkom 17. storočia. Mestský charakter Hniezdneho doplnila v 18. storočí ďalšia výstavba domov v neskoro barokovom slohu. Mnohé z týchto skvostov spišskej architektúry sú skrášlené doplnkami. Sú nimi nástenné maľby, z ktorých medzi najvzácnejšie patrí: sv. Rodina, Krst Krista (dom č. 229) alebo socha sv. Floriána z roku 1779 (dom č. 114). K stavbám 19. storočia patrí budova starej školy (1840), radnica (1880) a tiež už spomínaný kostol.

Osobnosti obce Hniezdne

Vidor Juran (1879 – 1963)

Učiteľ a neskôr správca ľudovej školy v Spišskej Belej. Znalec tatranskej prírody a spoluzakladateľ poľovníckej organizácie na Slovensku po 1. svetovej vojne. Prispel k tomu, že bol v roku 1932 vydaný celoročný zákaz na odstrel medveďov. Z poverenia Loveckého ochranného spolku pre Slovensko, zorganizoval prvú veľkú výstavu poľovníckych trofejí v roku 1926. Roku 1937 bol členom delegácie na svetovej výstave poľovníctva v Berlíne. Ako spoluautor vydal publikáciu Naše poľovníctvo (1935). Po roku 1945 prispieval do časopisu Poľovnícky obzor . Je taktiež autorom obšírnej monografie o vlkoch.

Mgr. Vladimír Majovský (1953 – 2006)

Pôvodom z Hniezdneho, dlhoročný zamestnanec a riaditeľ Osvetového strediska v Poprade, vedúci folklórneho súboru Magura v Kežmarku, šéfredaktor novín karpatsko – nemeckého spolku Karpatenblatt.

Obecný úrad

Obec Hniezdne
Hniezdne 1
065 01 Hniezdne

E-mail

obechniezdne@stonline.sk