Ľubovnianske Kúpele

Rekreačno-kúpeľná osada

Ľubovnianske Kúpele sú rekreačno-kúpeľnou osadou v Spišsko-šarišskom medzihorí, v údolí potoka Ľubovnianka. Je miestnou časťou obcí Nová Ľubovňa a Chmeľnica, 8 km juhovýchodne od Starej Ľubovne.

Viac informácií

V polovici 19. storočia tu vznikli pri štyroch železito-zemitých minerálnych prameňoch kúpele na liečbu chorôb zažívacieho traktu. Počas 2. svetovej vojny kúpele zanikli. Kúpeľné budovy sú v súčasnosti využité na rekreačné účely. V osade je tiež lesopark s dendrologicky pozoruhodnými drevinami a voľne prístupné minerálne pramene. Minerálna voda sa plní do fliaš a predáva pod názvom Ľubovnianka. Za osadou je lyžiarsky areál s tromi lyžiarskymi vlekmi. Je tu zriadený náučný chodník so šiestimi zastávkami, vedúci časťou historického lesoparku. Na paneloch informuje o histórii kúpeľov, okolitej flóre a faune a o cenných drevinách (jediné štyri exempláre borovice pyrenejskej na Slovensku, pričom jedna z nich má až 11 kmeňov). V umelom jazierku sa vyskytuje mlok karpatský.

Čo vidieť a zažiť

Kde spať a jesť