Porota vybrala Najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019

top

Výsledky ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019

Svojich favoritov vybrala verejnosť, o osobnostiach rozhodla porota.

Šiesty ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja pozná víťazov. Laureátov vybrala verejnosť v online hlasovaní, ako i odborná porota na neverejnom zasadnutí v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

Víťazi vzišli z viac ako 40 nominácií v piatich hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu. Tento ročník súťaže pribudla aj novinka v podobe novej kategórie Remeslo má zlaté dno.

Sedem členná porota ocenila štyri osobnosti a dva produkty

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti CR získal učiteľ, cestovateľ a fotograf Mgr. Michal Hudák. Rodák z Čertižného (okres Medzilaborce) je tiež členom Zväzu slovenských fotografov i Zväzu protifašistických bojovníkov. Od roku 1970 verný mestu Svidník. Fotografovaniu sa začal venovať od roku 1955. Počas svojho života navštívil 58 krajín sveta v Európe, Amerike či Ázii. Michal Hudák, dnes už 91-ročný penzista, nechýba na žiadnom slávnostnom podujatí, festivale či kultúrnom programe organizovanom v meste Svidník. Svojimi fotografiami dôstojne reprezentoval a stále reprezentuje krásy severovýchodného Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí.

Porota udelila cenu za vzdelávanie v oblasti CR riaditeľovi SOŠ Jarmočnej v Starej Ľubovni PaedDr. Vladimírovi Buvaličovi. Na škole pôsobí už od roku 1981, ako riaditeľ od roku 2004. Jeho pedagogická práca sa vyznačuje vysokohumánnym prístupom ku žiakom a zamestnancom, schopnosťou obetovať sa v ich prospech, poradiť im a pomôcť. Pod jeho vedením sa škola prispôsobila podmienkam trhu práce, začala meniť svoju tvár a dodnes sa úspešne rozvíja v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Vladimír Buvalič

Oceneným laureátom v podkategórii podnikanie v oblasti CR je Jozefína Guregová, ktorá je matkou, babkou, dušou a myšlienkou všetkých spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, regionálnych a medzinárodných podujatí v Nestville parku v Hniezdnom. Vďaka jej oduševneniu, kreativite, húževnatosti, finančnému zázemiu sa uskutočnilo množstvo aktivít,  ktoré mali dosah na rozvoj v regióne Stará Ľubovňa a samotného Prešovského kraja.

Jozefína Guregová

Posledné ocenenie v kategórii NAJ Osobnosť bolo udelené za rozvoj CR v samospráve Ing. Darine Žembovej. Celý svoj pracovný život od skončenia vysokej školy, ktorú ukončila s červeným diplomom a cenou rektora za mimoriadne študijné výsledky, sa venovala cestovnému ruchu. Najprv, ako prevádzkarka v hoteli Grand v Starom Smokovci, neskôr na poste zástupkyne riaditeľa pre ubytovací úsek. Popri tejto práci externe spolupracovala s cestovnými kanceláriami, ako sprievodkyňa pre aktívny cestovný ruch v anglickom a ruskom jazyku.  V roku 1997 vyhrala konkurz  na obsadenie miesta referenta pre cestovný ruch na Mestskom úrade v Starom Smokovci a zaslúžila sa o vybudovanie samostatného oddelenia cestovného ruchu, ktorého sa stala vedúcou, kde pracuje, dodnes.

Okrem osobností, vybrala odborná porota aj dva produkty CR, ktoré prispeli k rozšíreniu ponuky cestovného ruchu v kraji – Chodník Obchod na Korze a Drevený megafón.

Aj verejnosť vybrala svojich favoritov

Online hlasovanie verejnosti prebiehalo od 13. decembra 2019 (12.00 hod.) do 13. januára 2020 (12:00 hod.) na stránke organizácie www.severovychod.sk. Hlasovať bolo možné raz denne z jedného telefónneho čísla.

Verejnosť rozhodovala v kategóriách NAJ zariadenie, NAJ zamestnanec cestovného ruchu a vybrala aj svojho favorita v kategórii Remeslo má zlaté dno. Ku dvom produktom CR, ktoré ocenila porota pridala verejnosť ďalší – Pokušenie Spiša.

Víťazi ankety sa tak pripoja k oceneným osobnostiam a produktom, o ktorých rozhodla odborná porota.

Výsledky hlasovania verejnosti:

NAJ KULTÚRNO-NÁUČNÉ ZARIADENIE, ATRAKCIA: Múzeum špeciálneho školstva, Levoča (4309 hlasov, 40 %)

NAJ INFORMAČNÉ ZARIADENIE: Dukla Destination, Svidník (3637 hlasov, 60 %)

NAJ REŠTAURÁCIA: Vermex Lokal, Svidník (3331 hlasov, 36 %)

NAJ UBYTOVACIE ZARIADENIE: Hotel Familia***, Stará Ľubovňa (2410 hlasov,  45 %)

NAJ ZAMESTNANEC CR: Emília Tomaščíková – majsterka odborného výcviku-kuchár, Prešov (3816 hlasov, 39 %)

NAJ PRODUKT CR, online hlasovanie: Pokušenie Spiša – Nestville, Hniezdne (4133 hlasov, 40 %)

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO: Ladislav Horváth – výrobca fujár (2405 hlasov, 36 %)

„Všetci nominovaní v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja prispievajú svojimi službami, aktivitami a kvalitou k rozvoju cestovného ruchu v kraji. Veľmi sa tešíme, že aj týmto spôsobom sme tento rok mohli vyzdvihnúť aj prácu miestnych umelcov, remeselníkov. Hlasovaním mohla verejnosť vyjadriť sympatie a podporu svojim obľúbencom, “ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje KOCR Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Nominácie v jednotlivých kategóriách bolo možné posielať do 30. novembra 2019.

Víťazi si ocenenia prevezmú z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a predsedu KOCR Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru na najväčšej slovenskej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 23. januára 2020 v Bratislave.

Dôležité linky pre viac info:

Porota

Verejnosť

Hlasovanie verejnosti – komplet

O ankete

Zdroj: KOCR Severovýchod Slovenska

Aktuálne články