Zabudnutý kút prírody a histórie

P1150737us

V širšom okolí obce Vyšné Ružbachy sa nachádza kameň, ktorého výskyt úzko súvisí s bohatstvom miestnych minerálnych vôd – travertín. Ružbašský travertín našiel široké využitie nielen v blízkom okolí, ale aj zahraničí. No predovšetkým plnil jednu naozaj nezvyčajnú úlohu: takmer päť desaťročí slúžil ako materiál pre tvorivé ruky sochárov z celého sveta, ktorí tu od roku 1964 prichádzali tvoriť svoje diela do areálu Medzinárodného sochárskeho sympózia.

S iniciatívou založiť prvé sochárske sympózium vo vtedajšom Československu prišli Rudolf Uher a Andrej Rudavský zo Slovenska a Miloslav Chlupáč z Prahy.  Inšpirovali sa sochárskym sympóziom v St. Margarethen v Rakúsku, tradíciu ktorého založil v roku 1959  významný rakúsky sochár Karl Prantl v spolupráci s Dr. F. Czabanom a H. Deutschom.

Ružbachy poskytovali pre stretnutie a tvorbu sochárov ideálne podmienky: kvalitný materiál v nádhernom nedotknutom prírodnom prostredí bývalého kameňolomu, s ktorým ešte splýva ľudský zásah bez toho, aby ho násilne porušoval. Na sympóziách vznikali sochy, ktoré akoby priamo vyrastali zo zeme. Na toho, kto sa na ne díval, pôsobili dojmom „totemového spojenia s prírodným prostredím“. Takúto podobu a dojem vytvára celý Areál Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch.

Dnes patrí MSS Vyšné Ružbachy medzi jedno z najstarších sympózií v Európe. Na rozlohe niekoľko sto štvorcových metrov sa nachádza vyše sto skulptúr vytvorených rozličnými autormi rôznych kultúr.  Komplex je od r. 1997 národnou kultúrnou pamiatkou a predstavuje miesto s výnimočnou historickou hodnotou, dobovú kroniku ideí vysekanú v kameni. Je medzinárodnou muzeálnou expozíciou pod holým nebom vsadenou vo vidieckom prostredí.

Areál MSS je aj napriek svojmu kultúrnemu a historickému bohatstvu zabudnutý a mnohí z nás ani netušia, aké unikátne miesto sa vo Vyšných Ružbachoch nachádza. Aj preto sa obec Vyšné Ružbachy v spolupráci s mestom Nowy Sacz prostredníctvom programu Interreg V-A Poľsko/Slovensko rozhodla vykonať úpravu priestoru sochárskeho sympózia. Úprava bude spočívať vo vybudovaní chodníka a malého amfiteátra s lavičkami, ktorý bude poskytovať možnosť realizácie kultúrnych podujatí. Táto revitalizácia je nevyhnutnou podmienkou pre zlepšenie návštevnosti, trávenie voľného času, celkové zatraktívnenie priestoru sympózia a pre podporu poznávania regionálnej histórie. Vytvorením podmienok pre aktívne trávenie voľného času podporíme rozvoj poznávania dedičstva našich predkov, poznanie histórie a prírodných atrakcií v obci. V rámci projektu bude tiež realizovaná výučba žiakov základných a stredných škôl okresu a študentov z Poľska v oblasti prírody prostredníctvom rôznych hier priamo v prostredí areálu sympózia.

Po realizácii projektu nás čaká otvorenie zrekonštruovaného a upraveného sochárskeho sympózia, ktoré bude oficiálnym podujatím, kde budú pozvaní zástupcovia organizácií, škôl a obyvatelia z oboch strán hraníc podieľajúcich sa na uskutočnení projektu.

Už teraz sa veľmi tešíme na to, že sochárske sympózium opäť ožije a jeho nevšedný charakter bude môcť očariť mnohých ďalších návštevníkov. Veríme, že úprava sympózia tým najšetrnejším spôsobom len podčiarkne jeho prírodný a osobitý charakter a nijako nenaruší jeho genius loci.

Autor textu: Juliána Jozefíková, obec Vyšné Ružbachy

Aktuálne články