Mesto Stará Ľubovňa

Perla severného Spiša

Slobodné kráľovské mesto s vyše 700 – ročnou históriou ležiace pod svojou dominantou, hradom Ľubovňa, v údolí rieky Poprad. Je to jediná rieka, ktorá si svojim korytom prehrýzla cestu Slovenskom k severu a svoje vody smeruje do Baltického mora.

Viac informácií

Mesto a jeho okolie sú obdarené prírodnými klenotmi. Ak k nim pridáme pamiatky, dostávame neopakovateľný obraz súčinnosti čohosi nadprirodzeného a ľudského umu. Strategickú polohu tohto kraja si všimol už rímsky cisár Marcus Aurelius, ktorý tu chcel dokonca posunúť hranice Rímskeho impéria.

Čo vidieť a zažiť

Čo sa oplatí navštíviť

Kostol Sv. Mikuláša

Sakrálnou vzácnosťou Starej Ľubovne je rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša, pochádzajúci z roku 1280. Jeho barokový interiér ukrýva niekoľko umeleckých diel. Najcennejšie sú víťazný oblúk z konca 13. stor., neskorogotická kamenná krstiteľnica, socha „Madona z Ľubovne“ z r. 1360, gotické pastofórium, či neskorogotické náhrobné dosky. Historicky cennými sú aj hlavný barokový oltár sv. Mikuláša-biskupa, z polovice 18. stor., plastika Oplakávanie Krista a bočné oltáre: Panny Márie Karmelskej, Sedembolestnej Panny Márie- Piety, Sv. Kríža, Sv. Rodiny a Sv. Antona.

Galéria – provinčný dom

Historickú časť Starej Ľubovne tvorí Námestie sv. Mikuláša. Jeho pôvodne drevenú zástavbu zničili požiare v rokoch 1556 a 1639, po ktorých sa domy začali stavať z pevného muriva v renesančnom slohu. Najvzácnejší z nich je dom č. 12 – bývalé sídlo správcu zálohovaných spišských miest, dnes slúžiaci mestskej galérii s pravidelnými výstavami . Je to arkádový dom, interiér ktorého tvoria klenby s bohatou štukovou výzdobou.V provinčnom dome sa nachádzajú pamätné izby osobnosti spojených so Starou Ľubovňou, radošínca Jána Melkoviča a poetky Terézie Vansovej.

Kde spať a jesť

Osobnosti Starej Ľubovne

Ján Kravs

Získal v roku 1592 od cisára Rudolfa II. šlachtický titul, ktorý mu bol slávnostne odovzdaný na generálnej kongregácií v Levoči v roku 1593

Wojtech Pruskovský

Ako mladík absolvoval Veľkú krakovskú akadémiu. V roku 1646 figuruje ako richtár. Jeho pričinením sa mení úradný jazyk mestského magistrátu z nemeckého na poľský a poľština sa používa v písomnostiach mesta až do 19. storočia.

Ján Kubašek

Narodil sa v roku 1885 v Starej Ľubovni. Po maturite odišiel do USA, kde pracoval ako bankový úradník. V roku 1919 bol vysvätený za kňaza. Bol to neobyčajný pracovitý kňaz – národovec. Bol aktívny v slovenských spolkoch, písal do krajanskej tlače. Za prvej svetovej vojny stál v popredí úsilia o získanie samostatnosti Slovákov. Mal čulé styky s T. G. Masarykom a M.R.Štefánikom. Bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody.

Ján Melkovič

Herec Radošinskeho naivného divadla, hudobný skladateľ, herec, hráč na klavíri, flaute, saxofóne a iných nástrojoch trávil detstvo u svojich starých rodičov na Garbiarskej ulici v Starej Ľubovni. Ako pedagóg hudby pôsobil v Ľudovej škole umenia v Starej Ľubovni.

Mestský úrad

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa

E-mail

mesto@staralubovna.sk